רקע

  • ועדת השרים לענייני חקיקה היא המקום בו הממשלה מחליטה האם היא תומכת או מתנגדת להצעות חוק. כל הצעות החוק עוברות דרך הועדה, וללא תמיכת הממשלה אין להצעת החוק כמעט שום סיכוי לעבור בכנסת. הועדה מתנהלת בחוסר שקיפות חריג, כך שכל המידע באתר נמסר מרצונם החופשי של שרים החברים בועדה ותומכים בשקיפות. אנו משתפים פעולה עם מיזם ׳מאה ימים של שקיפות׳ שמדי שבוע מבקשים מהשרים לחשוף את הצבעותיהם בצורה וולנטארית.

הצעות חוק אחרונות

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 34) (תגמולים לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו מחוץ לישראל) בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (הכנסה שמקורה בתמיכה ושיעור הניכוי) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס') (הפעלת מערכת לתיווך באשראי) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המכס (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק קרן חינוך ארצות-הברית - ישראל בעד
טיוטת חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון - איכון אוטומטי של שיחות למוקדי חירום) בעד
טיוטת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), (תיקון) (סיום פעילות החברה והעברה לאפוטרופוס הכללי) בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (תיקון מס') (מינוי מומחה מטעם בית המשפט) בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעת נזיקין בשל עבירת מין) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - הורה מגדל יחיד) נגד