עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-5 בפברואר 2017

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות