נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-5 בפברואר 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות