עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-12 בפברואר 2017

נמנע

אין הצבעות