נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-26 בפברואר 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות