נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-14 במרץ 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות