נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-14 במרץ 2017

נמנע

אין הצבעות