עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-19 במרץ 2017

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות