עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-21 במאי 2017

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות