עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-4 ביוני 2017

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות