נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-11 ביוני 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות