נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-25 ביוני 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות