עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-2 ביולי 2017

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות