נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-16 ביולי 2017

נמנע

אין הצבעות