עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-16 ביולי 2017

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות