נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-5 בנובמבר 2017

נמנע

אין הצבעות