עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-12 בנובמבר 2017

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות