נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-10 בדצמבר 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות