נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-17 בדצמבר 2017

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות