עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-7 ביוני 2015

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות