נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-14 ביוני 2015

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות