נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-28 ביוני 2015

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות