עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-5 ביולי 2015

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות