עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-19 ביולי 2015

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות