עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-27 ביולי 2015

בעד

אין הצבעות

נגד

אין הצבעות