עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-11 באוקטובר 2015

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות