נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-19 באוקטובר 2015

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות