נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-12 ביולי 2015

בעד

אין הצבעות