נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-25 באוקטובר 2015

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות