נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-1 בנובמבר 2015

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות