נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-22 בנובמבר 2015

נמנע

אין הצבעות