נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-22 בנובמבר 2015

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות