נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-13 בדצמבר 2015

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות