עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-20 בדצמבר 2015

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות