עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-27 בדצמבר 2015

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות