עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-17 בינואר 2016

נמנע

אין הצבעות