נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-24 בינואר 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות