עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-7 בפברואר 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות