עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-14 בפברואר 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות