עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-21 בפברואר 2016

בעד

אין הצבעות

נגד

אין הצבעות