נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-28 בפברואר 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות