נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-6 במרץ 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות