נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-30 באוקטובר 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות