נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-20 במרץ 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות