נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-20 במרץ 2016

נמנע

אין הצבעות