עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-27 במרץ 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות