עבר בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-22 במאי 2016

נגד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות