נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-22 במאי 2016

נמנע

אין הצבעות