נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-29 במאי 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות