נפל בועדה

עלה להצבעה בישיבה שנערכה ב-13 ביוני 2016

בעד

אין הצבעות

נמנע

אין הצבעות